het landschap

Het meest noordelijke dorp van Belgiƫ

Klik op de foto's om ze groter te zien

Meersel-Dreef wordt doorkruist door de rivier de Mark. Hij ontspringt in Merksplas en in Meersel-Dreef stroomt hij Nederland binnen. In Breda loopt de Mark samen met de Aa.


In Standaardbuiten vloeit deze rivier dan weer samen met de Dintel en via het Volkerak mondt hij uit in het Hollands Diep. Vroeger was er dan ook een getijdenstroming op de Mark. In beperkte mate was er in de middeleeuwen ook scheepvaart tot voorbij Meersel-Dreef maar de vele bochten, verzandingen, bruggen en watermolens maakten dit verkeer te moeilijk.


Begin jaren' 80 is de bochtige en vaak overstromende Mark voor het grootste deel rechtgetrokken. Via stuwen en vistrappen wordt het waterpeil beheerd. Een aantal oude meanders bleef gelukkig bewaard, onder andere achter het kapucijnenklooster en in het gehucht Groot-Eyssel.

Naast de Mark is er een mooi fietspad: ideaal om kennis te maken met de natuurpracht langs de rivier. Meersel-Dreef telt nauwelijks bossen of heide.

Het is een typisch beekdallandschap met nederzettingen op de hogere zandgronden naast de rivier de Mark en zijn zijrivieren de leiloop en de Strijbeekse loop. Typische zoogdieren voor dit landschap zijn ree, haas, vos en eekhoorn. Maar er huizen ook veel soorten roofvogels: buizerd, havik, torenvalk en uil. Langs de Mark spot je de reiger, wilde eend, fuut, zwaan en diverse ganzen. Lange tijd waren de ijsvogel en de oeverzwaluw verdwenen, maar nu de Mark weer zuiver is. zijn ook zij teruggekeerd.


Vissers kunnen er weer hun hart ophalen en vangen in de Mark blankvoorn, brasem, karper en af en toe ook een stevige snoek. Het natuurgebied 'den Elsakker is zeker een bezoek waard. Het bevindt zich voornamelijk op het grondgebied van Meerle, maar er is op Strijbeek ook een ingang die op het grondgebied van Meersel-Dreef ligt.

In dit prachtige gebied zie je niet alleen naaldbossen, maar ook heidevelden, vennen en bloemrijke graslanden.

Het laatste nieuws leest u op

De Hoogstraatse Maand brengt steeds het nieuws van en voor de Drevenier   

Bezoek: www.demaand.be


Meersel-Dreef Nieuws op Facebook houdt alles actueel

Bezoek: Meersel-Dreef Nieuws

Contact webmaster

Jan Keteleer

Heieinde 30

2328 Meersel-Dreef

Email: contact@meersel-dreef.be

Deel deze pagina

Copyright 2020@Jan Keteleer