Biljartclub Krijt op tijd

Het meest noordelijke dorp van België

Biljartclub Krijt Op Tijd

Café Den Bud

Dreef 53

2328 Meersel-Dreef

tel : 03/3158639 vanuit nederland 003233158639

Hoe het allemaal begon……


In de winter van 1941-1942  werd de biljartclub “Krijt op Tijd” opgericht door onder andere Jaan Schellekens, Jo Bastiaansen, Louis Schrickx, Drikske Van Der Velden, Gerard en Jef Van Opstal, Dirk en Pol Weins, Jef Diepstraten, Sooi Bogers ………


Tweemaal per week werd er gebiljart, dinsdags in het café van Jaan Schellekensen op donderdag bij Jo Bastiaansen ( café ’t Jachthuis ). Het biljarten werd herleid tot eenmaal per week toen Jaan  schellekens stopte met café uitbaten.


In de jaren 50 verhuisde de club naar een ander lokaal, vanaf toen was men te gast bij Louis Schrickx “ Den Brouwer” in “ Café Stad Lourdes” (oude woning).


Het ging er in de begin periode wel anders aan toe dan nu het geval is. Zo werd de wedstrijd tegen Meerle gespreid over twee dagen, zaterdag en zondag. Iedere club trad wel met bijna dertig  man aan.


De Dreveniers hadden eens tijdens zo’n wedstrijd een klein souper besteld, die ze dan gingen nuttigen in de keuken  terwijl de biljarters van Meerle met lede ogen toekeken.


Teren deed men toen ook anders. Na  de mis van 7u.  ging men bloedworst eten en in het verder verloop van de dag  werden alle Dreefse kroegen (een achttal) aangedaan. ’s Middags at men en warme maaltijd en ’s avonds worst met brood. Bij de prijskamp stond er ook altijd een keu in de prijzenpot.


Verder heeft de club in die tijden buiten de handicap prijskampen, ook andere prijskampen ingericht, bv. Met vier ballen  met als hoofdprijs een fiets.


Met het teren werden ook de dames niet vergeten voor hun werd een brak-bak met ronde gaten ter grootte van een bal  op het biljart geplaatst. De vrouwen konden dan hun kunnen tonen door zoveel mogelijk punten te scoren met dit spel. Alhoewel doit niet mee viel.


En nog steeds niet het zit nog ieder jaar in de uit teer avond.


De club is van “Stad Lourdes” mee verhuisd naar  “Café Den Bud”


De leden die het langste in de club zijn: Bud zelf 35 jaar en Pol Van Opstal 28 jaar.


 


Jeanne en Pol Van Opstal

Het laatste nieuws leest u op

De Hoogstraatse Maand brengt steeds het nieuws van en voor de Drevenier   

Bezoek: www.demaand.be


Meersel-Dreef Nieuws op Facebook houdt alles actueel

Bezoek: Meersel-Dreef Nieuws

Contact webmaster

Jan Keteleer

Heieinde 30

2328 Meersel-Dreef

Email: contact@meersel-dreef.be

Deel deze pagina

Copyright 2020@Jan Keteleer